top of page

Szansa, a może zagrożenie? - Czy roboty zabiorą nam pracę?

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą robotów software to temat, który wciąż budzi wiele emocji. Z jednej strony – wiemy, że roboty zwiększają efektywność procesów w firmie, z drugiej natomiast – wciąż obawiamy się, że mogą one zastąpić ludzi w wielu dziedzinach zawodowych. Gdy dyskusja „Czy roboty zabiorą nam pracę?” narasta, czas sprawdzić czy ewolucja ta to szansa, a może jednak zagrożenie dla społeczeństwa, w którym żyjemy.


Szansa czy zagrożenia dla miejsc pracy?


Najlepszym punktem wyjścia do dyskusji na temat wpływu robotyzacji na rynek pracy jest zrozumienie, jak szybko i dynamicznie rozwija się technologia w dzisiejszym świecie. Automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja, robotyka - to już nie tylko obietnice przyszłości, ale rzeczywistość, która coraz bardziej determinuje naszą codzienność zawodową.


Obawy dotyczące utraty miejsc pracy na skutek automatyzacji są zrozumiałe. Firmy coraz chętniej inwestują w technologie, które pozwalają im zastępować pracowników maszynami, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia w niektórych sektorach.


Jednak, istnieją również głosy, które podkreślają, że automatyzacja niekoniecznie musi oznaczać utratę miejsc pracy, ale raczej ich przekształcenie. Nowoczesne technologie otwierają drzwi do nowych możliwości zatrudnienia - szczególnie w dziedzinach związanych z obsługą i konserwacją maszyn, programowaniem czy projektowaniem. Ponadto, automatyzacja przyczynia się do wzrostu efektywności i innowacyjności.


Według raportu World Economic Forum - do 2025 roku 85 mln stanowisk pracy może zostać oddanych w ręce robotów. Jednak nie powinniśmy się martwić, ponieważ będą to zawody opierające się na najbardziej żmudnych i powtarzalnych zadaniach. Warto podkreślić jednak, że aż 97 mln nowych stanowisk pracy do 2025 roku pojawi się właśnie dzięki wdrożeniu automatyzacji w codzienne funkcjonowanie firm.


Dlatego ważne jest by spojrzeć na rozwój robotów software jako szansę na usprawnienie procesów w firmie, a nie tylko jako zagrożenie dla rynku pracy.


Wsparcie dla pracownika…


Roboty software mają ogromny potencjał, aby pomóc pracownikom w realizacji codziennych zadań. Dzięki zaawansowanym algorytmom i możliwości dostosowania się do różnych środowisk pracy mogą również znacząco zwiększyć efektywność wykonywanych procesów. Powtarzalne czynności takie jak:

· wprowadzanie i przeklejanie danych;

·  generowanie dokumentów z szablonów;

·  porównywanie danych;

·  rejestracja dokumentów;

·  wysyłka mailowa z załącznikami;

·  tworzenie raportów na podstawie danych z różnych źródeł

można zautomatyzować. Poprzez przejęcie powtarzalnych czynności, roboty pozwalają pracownikom skupić się na bardziej strategicznych aspektach działalności, co z kolei przekłada się na wzrost produktywności i wydajności.


Coraz więcej pracowników dostrzega potrzebę posiadania umiejętności współpracy z robotami. Zrozumienie i wykorzystanie potencjału technologicznego staje się kluczowym elementem efektywnej pracy w wielu dziedzinach. Pracownicy, którzy potrafią integrować narzędzia automatyzacji i sztucznej inteligencji w swoje codzienne obowiązki, są w stanie osiągać lepsze wyniki oraz wykorzystywać nowe możliwości biznesowe. Dlatego też rozwój umiejętności współpracy z robotami staje się coraz bardziej istotny dla sukcesu zawodowego. Według raportu Barometr Rynku Pracy 2022 – 51% badanych deklaruje, że ma w planach zdobywanie nowych umiejętności zgodnych z transformacją cyfrową i automatyzacją.


A także dla organizacji!


Roboty software mają również wpływ na osiąganie najwyższych celów przez firmy. Dzięki swoim zaawansowanym możliwościom przyczyniają się do:

· zwiększenia efektywności,

·  poprawy jakości,

·  optymalizacji procesów biznesowych.


Dodatkowo, poprzez ciągłe uczenie się i adaptację do zmieniających się warunków biznesowych, roboty mogą dostarczać cenne wskazówki i rekomendacje, które wspierają proces podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu zarządzania. W ten sposób, wykorzystanie robotów software jako narzędzi wsparcia może pomóc firmom osiągnąć swoje strategiczne cele, poprawiając konkurencyjność, innowacyjność i zdolność do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.Podsumowanie


Roboty są szansą na zwiększenie efektywności i innowacyjności w wielu sektorach gospodarki. Wdrażając inteligentne rozwiązania, możemy poprawić wydajność, skrócić czas realizacji projektów i zwiększyć precyzję w różnych dziedzinach. To otwiera nowe możliwości dla rozwoju biznesu oraz generowania nowych miejsc pracy.


Kluczowym elementem jest jednak odpowiednie dostosowanie się do tych zmian. Wprowadzenie robotów do pracy nie eliminuje roli człowieka, ale wymaga od nas nauki nowych umiejętności, bardziej skoncentrowanych na obszarach wymagających kreatywności, empatii czy innowacyjności.


Skorzystaj z przygotowanego przez nas Kodeksu dobrych praktyk i dowiedz się, jak przygotować się do wdrożenia robotyzacji w firmie.


Podsumowując, choć istnieją w środowisku obawy związane z potencjalną utratą zatrudnienia - to roboty stwarzają nowe perspektywy i otwierają drzwi do bardziej efektywnego, innowacyjnego miejsca pracy.

Comments


bottom of page