top of page

Robotyzacja procesów biznesowych w HR – korzyści i wyzwania

W obliczu rosnących oczekiwań pracowników, złożoności procesów HR oraz presji na efektywność operacyjną, coraz więcej firm decyduje się na innowacyjne rozwiązania, takie jak robotyzacja procesów biznesowych (RPA). Technologia ta umożliwia automatyzację rutynowych zadań, odciążając pracowników i pozwalając im skoncentrować się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Automatyzacja w HR stała się nie tylko narzędziem oszczędzającym czas i zasoby, ale również kluczowym elementem, który pomaga firmom sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

 

Kontynuując nasz cykl materiałów blogowych, w którym pokazujemy, jak roboty software znajdują zastosowanie w różnych działach i branżach, przyjrzymy się dzisiaj, jak automatyzacja rewolucjonizuje działy HR. Omówimy nie tylko konkretne wyzwania i korzyści, które niesie za sobą wprowadzenie RPA w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale także wskażemy przykładowe procesy warto przekazać w ręce cyfrowych pracowników.


Codzienne wyzwania działów Human Resources


Główne zadania pracowników działów Human Resources obejmują m.in.:

· zarządzanie procesem rekrutacji,

· opracowywanie ogłoszeń o pracę,

· organizacja programów rozwojowych i szkoleń zawodowych dla pracowników,

· przygotowywanie i analiza ocen okresowych oraz rocznych,

· monitorowanie czasu pracy i nadzór nad systemami obecności,

· prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

· prowadzenie analiz dotyczących rotacji pracowników.


Każdy z tych obszarów wymaga precyzji, zaangażowania i umiejętności radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocześnie.


Według raportu EY „People and Workforce” aż 93% czasu zespołów HR poświęcane jest na realizację powtarzalnych zadań, podczas gdy 65% procesów opartych na ustalonej procedurze mogłaby zostać zautomatyzowana.


Wprowadzenie innowacyjnych technologii w HR nie tylko podnosi efektywność operacyjną, ale również poprawia jakość zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalając pracownikom HR skoncentrować się na działaniach przynoszących największą wartość dla firmy. Na jakie zatem wsparcie ze strony robotów software się zdecydować?


Jakie procesy działu Human Resources można zrobotyzować?


Dzięki wykorzystaniu technologii robotyzacji procesów biznesowych możliwe jest zautomatyzowanie wielu rutynowych zadań w działach HR, co pozwala pracownikom HR skoncentrować się na bardziej strategicznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi. Oto kilka przykładów procesów, które warto poddać robotyzacji:


1.      Onboarding nowych pracowników

Roboty software mogą zautomatyzować cały proces onboardingu nowych pracowników. Przejmą wszystkie zadania - począwszy od generowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, poprzez nadawanie dostępów w systemach firmowych, aż po archiwizację pism i zarządzanie szkoleniami wstępnymi.


2.      Zarządzanie wnioskami urlopowymi

Automatyzacja procesu zatwierdzania urlopów eliminuje potrzebę ręcznego przetwarzania zapytań i zapewnia, że każdy wniosek zostanie przeprocesowany zgodnie z polityką firmy. Dzięki robotom software pracownicy HR mogą łatwiej monitorować dostępność pracowników i efektywniej zarządzać kalendarzem urlopów.


3.      Procesy rekrutacyjne

Wykorzystanie RPA może wspierać procesy rekrutacyjne poprzez automatyczne przetwarzanie aplikacji, wstępne kwalifikowanie kandydatów, tworzenie rankingów oraz umawianie rozmów kwalifikacyjnych według dostępności pracowników. Rekruterzy dzięki robotom software mogą skupić się na bardziej strategicznych aspektach rekrutacji, takich jak identyfikacja najlepszych talentów i budowanie relacji z kandydatami.


4.      Oceny okresowe pracowników

Robotyzacja bez trudu poradzi sobie również w kwestii ocen okresowych pracowników. Automatyzacja tego procesu już od momentu zbierania informacji zwrotnych, aż po generowanie raportów ocen umożliwi przedstawicielom działów HR błyskawiczne przejście do analizy wyników i opracowywania planów rozwojowych. Takie zadania w sposób bezpośredni wpływają na rozwój talentów w firmie.


5.      Zarządzanie szkoleniami

Dzięki RPA proces zarządzania szkoleniami może być bardziej efektywny i zautomatyzowany. Roboty software mogą automatycznie rejestrować pracowników na szkolenia, śledzić ich postępy oraz generować certyfikaty ukończenia. Dzięki temu dział HR może skuteczniej zarządzać programami szkoleniowymi i rozwijaniem kompetencji pracowników, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji całego zespołu.


Implementacja robotyzacji w obszarze Human Resources pozwala firmom lepiej wykorzystać potencjał swoich pracowników, umożliwiając im skoncentrowanie się na kluczowych działaniach, takich jak:

· interweniowanie w sytuacjach nietypowych,

· bezpośredni kontakt z personelem,

· tworzenie planów rozwojowych,

· budowanie relacji.


W tym samym czasie, roboty przejmą na siebie rutynowe obowiązki, które absorbują dużo czasu i są wykonywane według ściśle określonej instrukcji. Warto zatem rozważyć wprowadzenie automatyzacji procesów w dziale HR, aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku pracy i oczekiwaniom pracowników.


Zastanawiasz się jak robotyzacja może wspierać Twój dział Human Resources? Skontaktuj się z naszym ekspertem i umów bezpłatną konsultację dotyczącą wdrożenia RPA.

Comments


bottom of page